Kwaliteits Engineering van leveranciers en Inspectie Service Bedrijf in TURKIJE

SQE Supplier Quality Engineer Engineering-Service Inspection Quality Control PPAP-APQP-FAI in ANKARA TURKEY

Binnen de toeleveringsketen is het de taak van leverancierskwaliteitsingenieurs, of SQE’s, om te garanderen dat de kwaliteitsnormen worden gerespecteerd in de omgang met leveranciers. Het is hun taak om leveranciers zorgvuldig te coördineren en ieders activiteiten te verifiëren en te onderzoeken om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen die door het grotere bedrijf worden gesteld. Daarnaast zijn SQE’s verantwoordelijk voor het uitvoeren van leveranciersaudits en het ontwikkelen van kwaliteitscontroleplannen om ervoor te zorgen dat efficiënte toeleveringsketens mogelijk zijn.

Onze technische dienst voor leverancierskwaliteit:

De reikwijdte van leverancierskwaliteitsengineering in de toeleveringsketen is zeer breed. We zullen het supply chain-pad in drie hoofdsegmenten verdelen:

SQE- Supplier Quality Engineer_Engineering Service Inspection Quality Control PPAP APQP in ANKARA TURKEY

A. Audits, beoordelingen en evaluaties van leveranciers

De beoordeling van leveranciers- en fabrieksaudits om er zeker van te zijn dat ze werken in overeenstemming met de criteria van de organisatie vormt vaak de eerste fase, die wordt uitgevoerd door SQE’s. Om een naadloos supply chain-proces te garanderen, stelt dit besluitvormers binnen het bedrijf in staat om te identificeren welke leveranciers voldoen aan de kwaliteit die van de organisatie wordt gevraagd. Bovendien analyseren SQE’s deze services voortdurend en doen ze suggesties voor verbeteringen, die vervolgens periodiek worden geïmplementeerd.

SQE- Supplier Quality Engineer Engineering-Service Inspection Quality Control_PPAP APQP in ANKARA TURKEY

B. Introductie van nieuwe producten

Naast het inspecteren en auditen van leveranciers ondersteunt SQE het toezicht op nieuwe producten. Dit kan het bewaken en beheersen van processen inhouden, evenals het beoordelen van de effectiviteit van productlijnen wanneer deze hun voltooiing en bredere distributie naderen.

C. Serieproductie

Zodra een product in massaproductie gaat, is het werk van de SQE nog niet gedaan. Wanneer een product dit punt bereikt, is kwaliteitscontrole essentieel om ervoor te zorgen dat eventuele gebreken worden ontdekt en verholpen voordat ze de consument bereiken en mogelijk de reputatie van het merk schaden. Dit wordt bereikt door grondige documentatie van de inspecties en operaties op de productielijn. terwijl mogelijke knikken en inefficiënties in de productielijn worden aangepakt om deze voortdurend te verbeteren.

D. Verdere dienstverlening door Modulus Metal

-PPAP-goedkeuringen ter plaatse

-Lean Management

-Leverancier verbetering

-Technische ondersteuningen

-Kwaliteitscontroles

-Inspecties